ביבליותרפיה בעבודה רגשית עם ילדים צעירים

עמוד הבית   »   אודות

מהי ביבליותרפיה וכיצד לשלבה בעבודה רגשית עם ילדים צעירים

סדנא לצוותים חינוכיים

סדנא המיועדת לצוותים חינוכיים העובדים עם הגיל הרך ומעוניינים להיחשף לתחום הביבליותרפיה וללמוד כיצד לעשות שימוש בסיפור על מנת ליצור שיח רגשי עם ילדים.

בסדנא ייחשפו המשתתפים לספרי ילדים שונים בנושא מתן תשומת לב ונראות, התמודדות עם שונות וקבלת האחר, וילמדו כיצד לעשות שימוש בטקסטים כדי לדבר אֶת העולם הרגשי הפנימי ולא רק עליו, הן בעבודה פרטנית עם ילדים והן בעבודה קבוצתית. 

בנוסף, יתנסו המשתתפים בתרגילי ביבליותרפיה חווייתיים ובאופן זה יחשפו באמצעות התנסות אישית וקבוצתית לכוחה המופלא של הביבליותרפיה. 

בסדנא

נלמד

כיצד לעשות שימוש בטקסט עם ילדים בשיח פרטני 

 כיצד לעשות שימוש
בטקסט עם קבוצת ילדים 
כדי ליצור שיח רגשי

הכרות וחשיפה לטקסטים בנושא מתן תשומת לב ונראות בעבודה עם ילדים והוריהם

הכרות וחשיפה לטקסטים בנושא התמודדות עם שונות 

התנסות חווייתית של המשתתפים  בעבודה ביבליותרפויטית

כיצד לבחור טקסט שמתאים לעבודה רגשית  עם ילדים

הכרות עם כלים פרקטיים כיצד לאפשר לילדים לדבר את עולמם הרגשי

משחקיות של המשתתפים עם הילדים הפנימיים שבתוכם

משך

הסדנא

שלושה מפגשים בני שעתיים

פרונטלי

אפשרות להתאמת התכנים

ממוקד לגיל הרך

תפריט נגישות